Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

Graag informeren we je over een nieuw initiatief op het gebied van kennisdeling met, voor en door ondernemers t.w. Limburg Leisure Academy. 

Aanleiding Limburg Leisure Academy

In 2018 is door de Stichting Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een kennisnetwerk van, voor en door toeristisch-recreatieve ondernemers. De provincie Limburg is met succes gevraagd dit kennisnetwerk financieel te ondersteunen. 

Begin 2019 is daarom besloten de  “Limburg Leisure Academy” op te richten en te exploiteren. We willen inspelen op de actualiteit en juist samen met ondernemers  inspelen op kansen die we zien.  Denk en doe jij ook mee? 


Uitwerking

De komende jaren willen we dit verder uitwerken en vorm geven. Het doel van de Limburg Leisure Academy is het verhogen van het kennisniveau van, voor en door ondernemers en stimuleert en faciliteert deling van reeds aanwezige kennis.


Leren en ontmoeten

Hiertoe zullen diverse instrumenten worden ingezet zoals het inrichten van het kennisnetwerk, organisatie van kenniscafés, excursies en organisatie van cursussen en trainingen die in kleine groepen in de regio zullen plaatsvinden. Naast leren is ontmoeten een belangrijk thema.


Doelgroep Limburg Leisure Academy  

We denken aan eigenaren en medewerkers van alle toeristisch-recreatieve commerciële en ideële ondernemingen in de regio Midden-Limburg. Een groot deel van deze doelgroep is al actief binnen het Ondernemersnetwerk Limburg. 

Ofschoon we ons in de kern op Midden-Limburg richten zijn de activiteiten van de Limburg Leisure Academy ook toegankelijk voor eigenaren en medewerkers van toeristische-recreatieve ondernemingen gevestigd in Zuid- en Noord-Limburg. We werken waar mogelijk samen met andere kennisinstellingen en Leisure Lab.


Events

Deze worden steeds via nieuwsbrieven in samenwerking met Limburg Marketing kenbaar gemaakt. Het advies om je aan te melden voor de nieuwbrief van het toeristisch netwerk. Je ontvangt deze dan vanzelf. Heb je zelf ideeen of wil je als projectpartner betrokken worden bij de Limburg Leisure Academy bel dan de projectregisseur. 


Projectregisseur 

Om het project te realiseren is een regisseur aangesteld in de persoon van Thijs Vossen. De regisseur is de verbindende schakel rondom de thema’s samenwerken, ontmoeten en leren van, door en met elkaar. Thijs is bereikbaar via 06 – 83 167 967 of stuur een mail naar info@toeristischlimburg.nl.