Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

Al in 2018 is door de Stichting Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een kennisnetwerk van, voor en door toeristisch-recreatieve ondernemers. De provincie Limburg is met succes gevraagd dit kennisnetwerk financieel te ondersteunen. Begin 2019 is daarom besloten de  “Limburg Leisure Academy” op te richten en te exploiteren.

Het doel van de Limburg Leisure Academy is het verhogen van het kennisniveau van, voor en door ondernemers en stimuleert en faciliteert deling van reeds aanwezige kennis. Denk daarbij aan het inrichten van het kennisnetwerk, organisatie van kenniscafés, excursies en organisatie van cursussen en trainingen die in kleine groepen in de regio zullen plaatsvinden. Naast leren is ontmoeten een belangrijk thema.

Events worden steeds via nieuwsbrieven in samenwerking met Limburg Marketing kenbaar gemaakt. Meld je dus aan voor de nieuwsbrief, zodat je niets van de informatie mist. Heb je zelf ideeën of wil je als projectpartner betrokken worden bij de Limburg Leisure Academy bel dan de projectregisseur Thijs Vossen. Hij is de verbindende schakel rondom de thema’s samenwerken, ontmoeten en leren van, door en met elkaar. Thijs is bereikbaar via 06 – 83 167 967 of stuur een mail naar info@toeristischlimburg.nl.