Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

1. Eén doel

Overheden en ondernemers moeten elkaar meer en meer gaan zien als partners. Te vaak nog staan partijen tegenover, in plaats van naast elkaar. Dat moet anders. We streven immers allemaal hetzelfde doel na; een vitale toeristische regio. Waarom werken we dan niet veel meer samen? In veel projecten zijn er win-win situaties te ontdekken. Investeringen bij bedrijven zullen leiden tot meer werkgelegenheid in de sector, een hogere opbrengst uit de toeristenbelasting en meer uitgaven in kernen en dorpen. Toerisme houdt het buitengebied leefbaar.

Het ‘Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg’ biedt zich aan als sparringpartner, aanspreekpunt en adviseur voor de overheid om samen te excelleren in toerisme.

Ondernemers en overheden zijn partners in business.