Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

6. Eén zakelijk loket

De vraag van de consument/toerist verandert snel. Toeristische ondernemers moeten sneller gaan inspelen op ontwikkelingen. Daarom dienen procedures vlot doorlopen te kunnen worden. Hoe?
Veel plannen van toeristische ondernemers hebben een ruimtelijk aspect. Doorlooptijden zijn vaak lang. Dit moet en kan beter. Bijvoorbeeld door een ‘versnellings-ambtenaar’ aan te wijzen die (toeristische) ondernemers met plannen bij de hand neemt en snel langs alle loketten binnen de gemeente loodst.

Overheden moeten ondernemers sneller en beter helpen/de bekende één loket benadering.