Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

8. Ontsluit subsidies eenvoudiger

De toeristische ondernemers waarderen de inzet van de overheid waarbij de sector met subsidies haar vernieuwing kan versnellen. De doelen van de subsidies moeten worden verwoord in heldere inhoudelijke programma’s, zodat ondernemers gemakkelijker kunnen zien waar kansen liggen. Ondersteuning door een programmamanager zoals bij de provinciale programma’s wordt als zeer positief ervaren. Deze werkwijze vergroot de bruikbaarheid van subsidies voor en door ondernemers.

Gebruik het provinciale subsidiemodel als blauwdruk.