Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

7. Toeristisch-recreatief regionaal terugvorderfonds Midden-Limburg

 

Opbrengst toeristen- en forensenbelasting

  Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Nederweert € 19.000,-  
Weert € 1.131.000,-  
Leudal € 840.403,-  
Beesel € 612.000,- € 2.000,-
Roermond € 400.000,-  
Maasgouw € 202.000,- € 138.000,-
Gemeente Roerdalen € 408.000,-  
Echt-Susteren € 254.000,-  

 

Totaal

 

€ 4.064.403

 

 + € 140.000,-
= €4.204.403,-

Het is voor ondernemers in de verblijfsrecreatie niet prettig lokale belasting te moeten heffen bij hun gasten, zonder te weten waarom ze dat moeten doen en zonder inspraak in de bestedingen. Toch is dat de realiteit bij het heffen van toeristenbelasting. De opbrengsten worden veelal toegevoegd aan de algemene middelen van de gemeente. Natuurlijk: er wordt ook geïnvesteerd in de sector, maar nooit zoveel als er binnenkomt. Dat moet veranderen. Daarnaast verschilt de hoogte van de toeristenbelasting sterk per gemeente. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie binnen één toeristisch gebied. Stem de hoogte van de toeristenbelasting regionaal af met eenduidige voorwaarden. Indexeer het tarief jaarlijks en geef ondernemers een stem in de uitgaven. Of nog mooier: laat de ondernemer een deel van de afgedragen belasting terugvorderen als ze aantoonbaar investeren in de kwaliteit van hun eigen bedrijf.

Toeristenbelasting: maak er een doelbelasting van en laat de toeristische sector mee beslissen.

En……uiteindelijk naar een toeristische Bedrijven Investeringszone (BIZ) of een regionale Kurtaxe?
De ontwikkeling en promotie van toerisme kost geld. Dit geld wordt vooral door verblijfsrecreatie- bedrijven opgehoest. Maar iedereen profiteert mee. Ook de bakker en de supermarkt. En de fietsenverhuurder. En het café aan de rand van het bos. Eigenlijk zou iedereen die van het toerisme profiteert, eraan moeten meebetalen. Dat kan door de invoering van een toeristische BIZ of een Kurtaxe zoals in Oostenrijk.

Sectoren die profiteren van toerisme moeten meedelen in ontwikkeling van Midden-Limburg.