Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

5. Vitale verblijfsrecreatie

Veel bedrijven in de toeristische sector hebben het moeilijk. Gelukkig niet allemaal. Er zijn in Midden-Limburg diverse ‘koplopers’ te vinden die blijven investeren. Tegelijkertijd blijft het peloton soms achter. Ook zijn er bedrijven die het helemaal niet meer kunnen bijbenen. Deze bedrijven zijn vatbaar voor diverse ongewenste ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan permanente bewoning en criminaliteit.  Handhaving en samenwerking tussen gemeenten en bedrijven is hier essentieel.  Maatwerk op park- en campingniveau is hoognodig. De overheid moet keuzes gaan maken en wij zijn bereid om mee te denken en te werken aan oplossingen.

Alleen nog ruimte voor vitale verblijfsrecreatie.