Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

Limburg wil excelleren in toerisme!

In het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg hebben zich ondernemers in de recreatie, horeca en toerisme verzameld om intensief samen te werken, kennis te vergaren en ervaringen te delen. Ondernemers voor, door en met elkaar. Het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg voelt zich medeverantwoordelijk voor de vitaliteit in de regio. Een duurzame vrijetijdssector, die bijdraagt aan de balans tussen recreëren, werken en wonen is hierbij onmisbaar.

Het ondernemersnetwerk trekt hierbij op met Limburg Marketing en twee brancheverenigingen.

Onze focus ligt bij Midden-Limburg, maar uiteraard denken wij groter als dat wenselijk is. 


Doelen van het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg zijn o.a:

  • een bijdrage aan een sfeervolle en attractieve omgeving; 
  • diepte- investeringen in de verblijfs- en dagrecreatie;
  • het creëren van duurzame werkgelegenheid;
  • het aantrekken van doelgroepen passend bij de regio in kwaliteit en kwantiteit;
  • klanttevredenheid en meer herhaalbezoeken;
  • het streven naar hoge bestedingen in de vrijetijdssector;
  • het stimuleren van het  multiplier effect op andere sectoren.