Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

Midden Limburg wil excelleren in toerisme!

Toerisme en recreatie zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Alle gemeenten in deze regio onderkennen dit en stimuleren ondernemers kansen te pakken.

Dit gebeurt. Maar het kan beter!

Op deze site legt het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg, Limburg Marketing en drie brancheverenigingen middels duidelijke stellingen uit dat het beter kan en tegelijkertijd geven ze aan wat er daarvoor volgens hen moet gebeuren. Handvatten om samen de regio beter toeristisch te ontwikkelen.

In het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg hebben zich ondernemers in de recreatie, horeca en toerisme verzameld om intensief samen te werken, kennis te vergaren en ervaringen te delen. Ondernemers voor, door en met elkaar. Het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg voelt zich medeverantwoordelijk voor de vitaliteit in de regio. Een duurzame vrijetijdssector, die bijdraagt aan de balans tussen wonen, werken en recreëren is hierbij onmisbaar.


Het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg werkt samen aan:

  • een bijdrage aan een sfeervolle en attractieve omgeving; 
  • diepte- investeringen in de verblijfs- en dagrecreatie;
  • het creëren van duurzame werkgelegenheid;
  • het aantrekken van doelgroepen passend bij de regio in kwaliteit en kwantiteit;
  • klanttevredenheid en meer herhaalbezoeken;
  • het streven naar hoge bestedingen in de vrijetijdssector;
  • het stimuleren van het  multiplier effect op andere sectoren.