Ondernemersnetwerk
Toeristisch Limburg
Midden-Limburg wil excelleren in toerisme

Contact gegevens:

Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg

Bankrekeningnummer: NL 53 RABO 03 15 03 13 36

Bel bij vragen ook met Thijs Vossen via 06 – 83 167 967. Hij zal u met de juiste contactpersoon doorverbinden.

Email: info@toeristischlimburg.nl